Hvordan bytte fastlege?

lege-pa-jobb4

Alle innbyggere som er registrert bosatt i en norsk kommune har rett til å ha fastlege og man kan bytte fastlege om man ønsker dette. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året.

I tillegg til vanlig bytte, kan du bytte fastlege dersom du melder flytting til folkeregisteret eller dersom fastlegen din slutter. Det er også lov å velge en lege i annen kommune enn der du bor dersom du ønsker dette. Ved bytte av fastlege forutsettes det at legen har ledig kapasitet på fastlegelisten sin.

OBS! Viktig ved bytte av fastlege:
Du er selv ansvarlig for at journalen din føres over til din nye lege. Ta kontakt med ditt gamle fastlegekontor og informer om lege-byttet. Vær obs på at det kan påbeløpe et gebyr for videresending av denne pasientjournalen. Ved bytte av fastlege forutsettes det at legen har ledig kapasitet på fastlegelisten sin.

For å bytte fastlege logger du inn på helsenorge.no eller ringer til 800 43 573.

Forklaring på hvordan du går frem på nettstedet for å endre lege, finner du i videoen nedenfor.

Les mer om fastlegeordningen her.